• Maksimalt oksygenopptak (VO2max) intropris kr 700,-
  • Maksimalt oksygenopptak (VO2max) intropris kr 700,-
  • Maksimalt oksygenopptak (VO2max) intropris kr 700,-
  • Maksimalt oksygenopptak er en basistest, som for de fleste gir tilstrekkelig informasjon om deres (trenings) tilstand - om eventuell fremgang eller tilbakegang. Testen måles under et 4 til 6 minutters drag. Det er en gradvis økende belastning under testen, og belastningen bestemmes ut fra utøverens prestasjonsnivå. Testen avsluttes ved utmattelse. Den høyeste hjertefrekvensen (HF) som måles under testen regnes som…
  • Les mer
 • Laktatprofil og VO2max, intropris kr 1290,-
  • Laktatprofil og VO2max, intropris kr 1290,-
  • Laktatprofil og VO2max, intropris kr 1290,-
  • Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2. Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening. Vi tilbyr laktatprofiltesten sammen med VO2 max, da testresultatene samlet er verdifull informasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofil…
  • Les mer
 • Total helsetest, intropris 2990,-
  • Total helsetest, intropris 2990,-
  • Total helsetest, intropris 2990,-
  • Grundig gjennomgang av hele deg! Testen går over to testdager, for alle aldre! Vi sjekker spirometri (lungefunksjon), EKG (hjertet), tar blodprøver, blodtrykk, ved behov 24 timers blodtrykk. Vi har komplett medisinsk laboratorie hvor vi tar alle medisinske tester av deg. Dag en: samtale med lege og diverse skjemaer fylles ut; sykdommer, hva ønsker du med testen? -har du et mål? Deretter tar…
  • Les mer