Nitelvas testlab utfører fullverdig ergospirometri,
– ikke delvis, til informasjon.
Utstyret og testresultatene er de samme som Olympiatoppen bruker.

Testen kan foretas gående, løpende eller på sykkel.
Standardtestene innen aerob utholdenhet er maksimalt oksygenopptak ( VO2maks ) og laktatprofil/anaerob terskel test (AT).
Laktatprofil er en mer spesifikk test for rendyrkede utholdenhetsutøvere.
Vårt testutstyr måler mye utover standardtestene og muliggjør testing langt utover normale data.
En helsetest for eldre foretas gående på en tredemølle der vi gradvis øker stigningen.

Det er ikke farlig å teste seg, – høy puls er trolig den vanligste utfordringen.

Masken tilpasses, – vi har flere størrelser.

Etter avsluttet test får du med en rapport en gjennomgang

FYSIOLOGISK ALDER

Maksimalt oksygenopptak ( VO2maks ), eller kondisjon, blir brukt som et mål på din fysiologiske alder. Oksygenopptaket reflekterer funksjonen og samspillet til både lungene, hjerte, blodårene og musklene. «Flaskehalsen» eller begrensningen er hjertets pumpekapasitet og kapasiteten gir oss din fysiologiske alder. Evnen kroppen har til å ta opp oksygen angir din fysiologiske alder.

TEST AV MAKSIMALT OKSYGENOPPTAK ( VO2maks ):

MAKSIMALT OKSYGENOPPTAK er en basistest, som for de fleste gir tilstrekkelig informasjon om deres treningstilstand – om eventuell fremgang eller tilbakegang.
Maksimalt oksygenopptak måles under et 4 til 6 minutters drag.
Det er en gradvis økende belastning under testen, og belastningen bestemmes ut fra utøverens prestasjonsnivå. Testen avsluttes ved utmattelse.

Den høyeste hjertefrekvensen (HF) som måles under testen regnes som peak hjertefrekvens. Denne HF ligger ofte 0-5 slag under maksimal HF. Blant annet maksimal HF brukes til å sette opp en individuelt tilpasset intensitetsskala. En slik skala vil være til verdifull hjelp når treningsprogram settes opp, og når trening skal gjennomføres.

TEST AV LAKTATPROFIL

Utøveren arbeider i 5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2maks .

Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

Nitelva Fys LAB gjennomfører VO2maks, laktat samlet da dette gir verdifull tilleggsinformasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofil testen.

Kjetil får målt på hvilken hjertepuls melkesyren starter å «hope seg opp».
Når slutter fettforbrenningen og når starter forbrenning av karbohydrater?


HELSETEST FOR ELDRE, komplett test

En helsetest for eldre foretas gående på en tredemølle der vi gradvis øker stigningen. Det er ikke farlig å teste seg, – høy puls er trolig den vanligste utfordringen.

Vi har komplett laboratorie for flere typer tester. Spiremetri (lungefunksjon), EKG (hjertet),
24 timers blodtrykk mm.
Vi har ikke prisene klare per tid. Kontakt oss.

PRISER

GAVEKORT?

Betal via vipps og send en epost til post@nitelvafyslab.no
Vi sender deg en epost med gavekortet innen lørdag 9. nov kl 2100.

Prisen inkluderer samtale i forkant, selve testen og gjennomgang av testresultatet i etterkant. Treningssoner gjennomgås og du mottar konkrete tips for hvordan du bør trene.
Testrapporten som du får i papirform og på epost.

Når du bestiller brukt kupongkode «lansering» og prisen reduseres med kr 200,-.
Prisen inkluderer samtale i forkant, selve testen og gjennomgang av testresultatet i etterkant. Treningssoner gjennomgås og du mottar konkrete tips for hvordan du bør trene.
Testrapporten får du i papirform og på epost.

Du kan betale med VIPPS også, Scan/ta bilde av koden til høyre eller søk opp nummer 104317.

FORBEREDELSER FØR DU SKAL TESTES

  • Unngå å tren på testdagen
  • Ikke spis de to siste timene før testen
  • Ikke tren hardt dagen før testen

    Er du syk eller har forkjølelse bør testen utsettes.
    Ta med luftig tøy og gode sko. Ta med egne sykkelsko hvis du skal utføre testen på sykkelen vår

SELVE TESTDAGEN

Du kan varme opp på tredemøllen hos oss.
Ta med drikkeflaske, – vi har kaldt vann fra vanndispenser (med eller uten kullsyre).
Ta med et håndklede slik at du kan tørke deg selv ved svette.

ETTER TESTEN

Prisen inkluderer samtale i forkant, selve testen og kort gjennomgang av testresultatet i etterkant. Treningssoner gjennomgås og du mottar konkrete tips for hvordan du bør trene.
Testrapporten får du i papirform og på epost.
Er du en aktiv utøver, anbefaler vi enVO2maks test hver 6-8. uke i oppkjøringsfasen for å se om treningen gir ønsket fremgang.

Lukk meny