• Test av Laktatprofil og VO2max
  • Test av Laktatprofil og VO2max
  • Test av Laktatprofil og VO2max
  • Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2. Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening. Vi tilbyr laktatprofiltesten sammen med VO2 max, da testresultatene samlet er verdifull informasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofil…
  • Les mer
 • Test av maks. oksygenopptak (VO2max).
  • Test av maks. oksygenopptak (VO2max).
  • Test av maks. oksygenopptak (VO2max).
  • Maksimalt oksygenopptak er en basistest, som for de fleste gir tilstrekkelig informasjon om deres (trenings) tilstand - om eventuell fremgang eller tilbakegang. Testen måles under et 4 til 6 minutters drag. Det er en gradvis økende belastning under testen, og belastningen bestemmes ut fra utøverens prestasjonsnivå. Testen avsluttes ved utmattelse. Den høyeste hjertefrekvensen (HF) som måles under testen regnes som…
  • Les mer
 • Total helsetest – spirometri, EKG, blodprøver, blodtrykk/24 timers blodtrykk og VO2maks